Projektid

 

MTÜ Allika Külaselts viib  2010 –2012 ellu LEADER meetme raames antava kohaliku tegevusgrupi toetuse abil kahte  projekti:

1.Heakorrastatud Allika küla ning keskkonnateadlikum kogukond

Projekti kaugemaks eesmärgiks on parandada piirkonna üldilmet, suurendada vabatahtliku ühistöö ja koolituse kaudu selle elanike, sh noorte ja laste keskkonnateadlikkust.
Alaeesmärgid:
korraldada kolmed heakorratalgud;

viia läbi õppepäev maastikuhooldusest;

soetada Allika-Tiigi ümbruse, küla teeäärte, talude sissesõiduteede, kiviaedade ümbruste korrastamiseks võsalõikur/trimmer;

valmistada ette külaelanike suvine kooskäimise koht;

tugevdada riigi, kohaliku omavalitsuse, ettevõtjate ja vabaühenduste külakeskpunkti Allika-Tiigi ümbruse hooldamisel.
12.03.2011 toimunud õppepäeva “Maastikuhooldus”. Osales 42 koostööpiirkonna elanikku:

Teemad:
1. Puisniit ja puiskarjamaa: pärandkultuur ja eeskuju kodumetsa või -pargi kujundamisel

2. Taluaed: ajalugu, hooldus ja uuendamine
Lektor: Kristiina Hellström – maastikuarhitekt-planeerija, erialase haridusega ja doktorikraadiga Rootsi Põllumajandusülikoolist. Pikka aega tegelnud maastikukaitse ja –hoolduse  temaatikaga: väärtuslike maastike määratlemine, maastikuhoolduskavade koostamine ja õppetöö maastikuhoolduse valdkonnas

Lisalugemist:

Hellström, K. Saeharjutusi kodumetsas. Maakodu erinumber „Suvi aias 2007“, 2007.

Hellström, K. Taluaia hääbuv ilu. Maakodu erinumber „Suvi aias 2008“, 2008.
Hellström, K: Maastikuhoolduse õpik, Argo, 2010.

 

2.Allika küla tuntud ja tunnustatud külastuskeskonnaks

Projekti kaugem eesmärgiks on ühtehoidev külakogukond ja paikkonna muutmine tunnustatud külastuskeskkond
Alaeesmärgid:
Kujundada Allika küla visuaalset mainet

Paigaldada  Allika Tiigi äärde küla üldkaart

Tähistada operatiivteenistust suunavad (küla piiridel viit üldkaardi paiknemise kohta, tuletõrje veevõtukoht) objektid

Uurida küla ajalugu, nii  arhiivimaterjalil kui suulisel pärimusel põhinevat

Koostada ja trükkida  Allika küla peamisi objekte, inimesi ja nende poolt pakutavaid teenuseid tutvustav infovoldik

Muuta Allika  küla koduleht infotihedaks ja aktiivseks suhtlemiskanaliks
LÄÄNE-HARJU Koostöökogu tutvustus: URL   www.vomentaga.ee