Keskkond

Allpool olev on teema arutelu meili listis,teemal keskkonna reostus Allika külas Kernu vallas.Kronoloogiline järjekord on alt ülesse.

 

Tere õhtust!

 

Mis mõttes saavad need vastused 4-le küsimusele tulla positiivsed?Kui kõik selles valdkonnas oleks korras ja vallal ka sellest ülevaade ning tegevused  kontrolli all,poleks seda probleemi saanud tekkidagi.Kui siin tahab keegi viidata a`la JOKK süsteemile,siis seda enam pole asjad korras.Kohe kindlasti ei ole asjad korras ja positiivsed kui Allika küla tagune on pasaga üle valatud(vabandust väljenduse eest,aga teisiti on seda raske nimetada).Vedajal võib olla küll kohustus midagi teha,aga kui seda mitte keegi ei kontrolli ja puudub isegi elementaarne süsteem on kontrollorgan samasugune süüdlane.

 

Terv,

Urmas Lonn

 


From: Terje Schmidt [mailto:terje@ahakeskus.ee]
Sent: Monday, April 22, 2013 9:20 AM
To: Vallo Korgesaar; urmas@mltransport.ee; helen.raun@agri.ee; uno@bmk.ee; kulla.ryytel@fenestra.ee; raido.ryytel@gmail.com; ardi@teemaa.ee
Subject: Fwd: Re: Kutse avalikule arutelule – 29.aprill 2013 kell 19.00 Laitse seltsimaja

 

Tere hommikust!

Kutsed saadetud ka kõigile valla ametimeestele, aga ma pole päris kindel, et meile keegi kirjalikult enne kokkusaamist vastama hakkab.

ilusat nädalat

Terje

 

——– Algne kiri ——–

Teema:

Re: Kutse avalikule arutelule – 29.aprill 2013 kell 19.00 Laitse seltsimaja

Kuupäev:

Fri, 19 Apr 2013 14:48:05 +0300

Saatja:

jyri <aruk66@gmail.com>

Saaja:

Terje Schmidt <terje@ahakeskus.ee>

 

Tere Terje.

tänud kutse eest.Et arutelu oleks viljakas on vajalik vallavalitsuse kirjalikku seisukohta antud arupärimisele (arupärimise koopia peaks olema volikogus). Seda kirjalikku seisukohta tuleks eelnevalt arutelule tutvustada saadetud kirjaringile.Kui tulevad valla poolelt positiivsed vastused 4-le küsimusele, siis mida me arutame!Arutelu teemaks pakun üldisemalt- reovee käitlus valla maa-alal.

Purgimise vastutus on vedajal  ja vald on teenuse sisseostja rollis.Teenuse osutaja võib purgida kasvõi Keilas, Tallinnas – kui oma purgimiskohas on probleemid.Eeldan, et valla purgimiskohad on teenusevõtja omandis.

 Parimatega

Jüri Kuuskaru
5047859

17. aprill 2013 11:27 kirjutas Terje Schmidt <terje@ahakeskus.ee>:

 

Õhtust!

 

Me siin Raidoga arutlesime selle viimase postituse üle ja see on ikka juba täitsa üle mõistuse.Raido tegi ettepaneku,et sellest üritusest Laitses anda, nö pressiteate vormis, teada ka ajakirjandusele,et ei tekiks samasugust olukorda,et tullakse jälle hämama ja tühje lubadusi andma ning enda teguviisi õigustama(a`la Arne).Pole muidugi kindel,kas see kedagi huvitab,aga äkki ikkagi on kellelgi huvi.Mina arvan,et see on hea mõte,sest ilmselt ollakse sellest reovee laotamisest loodusesse ikka väga teadlikud.

Mida teie sellest arvate?

 

Terv,

Urmas

 


From: Terje Schmidt [mailto:terje@ahakeskus.ee]
Sent: Wednesday, April 17, 2013 1:26 PM
To: vallo.korgesaar@mail.ee; urmas@mltransport.ee; uno@bmk.ee; helen.raun@agri.ee; kaidi.sats@mail.ee; helin@nemodem.ee; laivi.ilves@mail.ee; ylleyogi@hot.ee; Raido.Ryytel@gmail.com; kulla.ruutel@fenestra.ee; mati.schmidt@tte.ee; terje@ahakeskus.ee; tonis.Lokk@neti.ee; kaidiliiv@hotmail.com; ardi@teemaa.ee; k.sats86@gmail.com; liina.raudva@gmail.com; noor.maa@online.ee; urmas@kernu.ee; m.allikmets@gmail.com
Subject: Fwd: Re: Kutse avalikule arutelule – 29.aprill 2013 kell 19.00 Laitse seltsimaja

 

 

——– Algne kiri ——–

Teema:

Re: Kutse avalikule arutelule – 29.aprill 2013 kell 19.00 Laitse seltsimaja

Kuupäev:

Wed, 17 Apr 2013 12:55:05 +0300

Saatja:

Rafael Milerman <rafael.milerman@gmail.com>

Saaja:

Terje Schmidt <terje@ahakeskus.ee>

 

Tere,

paar aastat tagasi avastasime Rauliga samuti reostuse. Siis toimus see Ruilas.

Olin Ruila koolis majandusjuhataja, tellisin koolile fekaalivedu valla ettevõttes Haiko Teenused OÜ.

Mulle tundus kahtlane, et kuidas nad suudavad tsisterni nii kiiresti tühjendada ja tagasi olla, ühe tühjendamisega ei saa kooli mahuteid tühjaks.

Tegin jälituse tööd, mille käigus selgus, et too kord tühjendati Ruilas kuivatist üle tee põldudele.

Helistasin tol korral Karule ja volikogu esimehel. Vastuseks ei tulnud midagi sisukat, ok nii palju siiski Karl-E Tender ütles, et tee nii nagu peab :)

Pildistasime reostuse, ja teavitasin samuti Kekkonnainspektsiooni.

Läks tükk aega mööda, kui Kõresoo helistas mulle, sõimas ja sildistas mind. Kas KKI tegi trahvi, või mis sanktsioone rakendati, ei tea.

 

Mis siis muutunud on? midagi :(

 

püüan kohale tulla.

 

Rafael

17. aprill 2013 11:27 kirjutas Terje Schmidt <terje@ahakeskus.ee>:

 

KUTSE AVALIKULE ARUTELULE

29. aprillil 2013 kell 19.00 Laitse seltsimajja

Keskkonnareostus Kernu vallas

Nädalapäevad tagasi sai avalikuks  Allika külas toime pandud suuremahuline keskkonnareostus – fekaalipüttide tühjendamine Kalamatsu karjääri,  naaberküla külavanema mahepõllumaadele ja mujalegi.  Säärane keskkonnaohtlik teguviis on riivanud meie kõigi au- ja moraalitunnet.


Asjast on teavitatud Keskkonnainspektsiooni ja vallavalitsust. Selgub aga, et probleem on siiski palju ulatuslikum, kui esialgu arvatagi oskasime. On tekkinud kahtlus, et reoveekäitlus on vallas puudulikult organiseeritud. Kahe olemasoleva purgimiskoha (Haibas ja Laitses) koguvõimsus jääb tunduvalt alla tegelikule vajadusele. Eriti tõsine on olukord Laitse suvilatepiirkonnas, mille püsielanikkond kasvab aasta-aastalt, kuid valla investeeringuplaanides pole vähemalt aastani 2016 lahendusi välja pakutud. Kas saame kindlad olla, et Haiba purgimiskohast lähtuvad trassid ei kanna jäätmeid otse Vasalemma jõkke?  


Soovime teada:
. kas vallal on  olemas heitvee kohtkäsitluse ja äraveo eeskiri,
. millised on Haiba- ja Laitse reoveepuhastite purgimisvõimsused ja kuidas nad töötavad,
. kui paljude vedajatega on sõlmitud lepingud,
. millised on plaanid ja tegevused suvilapiirkondade kanaliseerimisel jne

 

Olete kõik oodatud  29. aprillil 2013 kell 19.00  Laitse seltsimajja avalikule arutelule, kuhu on kutsutud ka vallaesindajad, et arutada erinevaid lahendusviise reostuse likvideerimisest ning saada selgust valla tulevikuplaanidest.


MTÜ Allika Külaseltsi juhatus
Kernu valla Koostöökogu eestseisus

 

 

From: Marje Allikmets [mailto:m.allikmets@gmail.com]
Sent: Tuesday, April 09, 2013 1:12 PM
To: Urmas Lonn
Cc: Urmas Rohunurm; ardi@teemaa.eehelen.raun@agri.eekaidi.sats@mail.eelaivi.ilves@mail.eeylleyogi@hot.ee;vallo.korgesaar@mail.eekaija.kruusmaa@mail.eekulla.ruutel@fenestra.eemati@ktt.eeterje@ahakeskus.eekaidiliiv@gmail.com;liina.raudva@gmail.comtonis.Lokk@neti.eelea.lumekyla@gmail.comahtoliiv@gmail.comaare@maleko.eekaru@kernu.ee; raulvahar@hot.eeadeleryytel@gmail.comheinosakeus@hot.eealice.Micalizzi@isis.com.augryytel@hotmail.comarne.arumetsa@mail.ee;aivar@tikenberg.ee; Reigo Päkk
Subject: Re: Keskkonna reostus Allika külas ja selle ümbruses.

 

Ei saa mitte vaiki olla!

 

Esmalt annan teada, et nõustun täielikult varasemalt töödud Raido ja minu venna Ardi seisukohate ja väljaütlemistega. Seetõttu ei ole ma pidanud tarvilikuks ka varasemalt siia kirjavahetusse sekkuda, kuid viimased pöörded arutelus on olnud nii kummastavad, et panen paar rida siiski kirja.

 

Minu jaoks on täiesti arusaamatu keskkonnakaitseametniku väljaütlemised selle kohta, et külainimesed on asunud kedagi asjatult materdama ning solgiga üle valama. See ei vasta tõele – inimesed on otsustanud üheskoos probleemile näkku vaadata ja sõnades välja öelda selle, mis praegu Allika külas toimub. Tegelikkuses tundub probleem olevat palju laiahaardelisem ning seetõttu näib, et nii mõnelgi isikul  ei ole külainimeste järelepärimiste osas konkreetseid vastuseid anda.

 

Samuti on avalik hukkamõist selliste tegude toimepanija suhtes täiesti mõistetav ja aktsepteeritav ning mina isiklikult ei kujuta ette, et võimalik oleks sõbralik läbisaamine isikuga, kes oma küla solgiga üle valab – seda enam, et tegu ei ole ühekordse eksimuse või õnnetusega, vaid reostamine on olnud korduv, süstemaatiline ning teadlik tegevus. Ma ei poolda siin mingisugust kättemaksu või tagakiusamist, kuid nõustun vanarahva tarkusega “kuidas koer külale, nõnda küla koerale” (või vastupidi). Seda enam, et fekalist ise pole näidanud üles mingisugustki tahet asja parandamiseks või külainimeste ees vabandamiseks.

 

Täiesti sisutühi on argument “mujal tehakse ka nii ja koguaeg on nii tehtud”. See viitab üksnes sellele, et ollakse kursis toimuvaga, ent midagi ei ole senini ette võetud. Valla territooriumil käivad fekaaliautod Keilast ja Tallinnast? Kas ma saan õigesti aru, et selline info on teada varasemalt ning seda on seni tolereeritud?
Nõustun vallvanemaga, et KOV tasandil otsuste vastuvõtmine nõuab ettevalmistust, kaalumist ja sisulist analüüsi. Siiski leian, et praegusel hetkel on tegemist juba igasugused piirid ületanud kriisiolukorraga, kus tuleb asuda lahenduste leidmiseks vajalike sisuliste meetmete kohesele ellurakendamisele. Ardi on juba välja pakkunud valla koostöökogu kokkukutsumise. Milline on valla seisukoht nimetatud ettepaneku osas? Milliseid meetmeid on kavas probleemide lahendamiseks ellu rakendada? Kas praegusel hetkel toimub fekaalivedu edasi, lihtsalt fekalist Arne on Allika põldude asemel valinud mõne teise koduvalla küla metsatukad ja põlluveered, oodates vaikselt skandaali vaibumist? Kas vald on fekalistiga sõlminud ehk isegi lepingu fekaaliteenuse pakkumiseks valla territooriumil?

 

Keegi külainimestest ei ole palunud vallal alustada fekalisti suhtes menetlust, milleks KOV-l pädevust ei ole. Keskkonnasüütegude toimepanijate osas viib väärteomenetlust läbi Keskkonnainspektsioon, kelle konkreetse ametniku suhtes on külaelanikel kõrged ootused. KOV-i esindajatelt ootaks aga aktiivset tegevust ning meie kõigi elukeskkonna suhtes hoolivat käitumist, mitte põhjendusi stiilis “selline see elu on”.

 

 

 

Lugupidamisega

 

Marje Allikmets

Allikalt

(tel 53301836)

 

 

 

 
9. aprill 2013 10:01 kirjutas Urmas Lonn <urmas@mltransport.ee>:

Tere!

 

Keegi ei süüdista ju vallavalitsust maha valatud fekaalide pärast,seda tegi konkreetne isik.Pole ka tähtis see, kuhu neid fekaale saab purgida,fakt on et seda saab teha ja legaalselt.

Oli lihtsalt küsimus ,et miks ettevõtjal,kes avalikult tegutseb valla territooriumil ja osutab ka teenust valla territooriumil,puuduvad elementaarsed load ja registreeringud????????Kõik ju teadsid ja nägid seda autot liikumas ja teenuse osutamine oli ka kõigile teada.Allika küla kodulehel oli lausa reklaam üleval.

Või on need load ja registreeringud olemas,aga mina rumal ei oska neid leida?

 

 

Tervitades,

 

Urmas Lonn   

Abikülavanem

MTÜ Allikakülaselts

Juhatuse esimees

 

 

 

 

From: Urmas Rohunurm [mailto:urmas@kernu.ee]
Sent: Tuesday, April 09, 2013 8:57 AM
To: ‘Urmas Lonn’; ardi@teemaa.ee
Cc: helen.raun@agri.eekaidi.sats@mail.eelaivi.ilves@mail.eeylleyogi@hot.eevallo.korgesaar@mail.eekaija.kruusmaa@mail.ee;m.allikmets@gmail.comkulla.ruutel@fenestra.eemati@ktt.eeterje@ahakeskus.eekaidiliiv@gmail.comliina.raudva@gmail.com;tonis.Lokk@neti.eelea.lumekyla@gmail.comahtoliiv@gmail.comaare@maleko.eekaru@kernu.ee; ‘raul vahar@hot.ee‘;adeleryytel@gmail.comheinosakeus@hot.eealice.Micalizzi@isis.com.augryytel@hotmail.comarne.arumetsa@mail.ee;aivar@tikenberg.ee
Subject: RE: Keskkonna reostus Allika külas ja selle ümbruses.

 

Tere hommikut.

Laitse puhasti võtab lisaks kohalike majade teenindamisele lisaks umbes kaks tonni purgimiseks ja seda paari päeva tagant, muidu ei suuda puhastada.

Suvilad ei puutu üldse asjasse kuna need asuvad sellest piirkonnast kaugel. Kirjutasin, et reovesi (fekaalid) ei kuulu „Jäätmeseaduse“  alla ja

seoses sellega ei ole minul ega keskkonnanõunikul õigust menetleda seda õigusrikkumist. Teenuse osutamine on üks asi ja lepingud purgimiseks

viidavate fekaalide kohta on teine lugu. Küsisin Harju korrakaitse- ja keskkonnanõunike käest selle teema kohta täpsemalt. Lepingud on enamasti

olemas fekaalide vedajatel purgimisele andmiseks aga kas kõik koormad sinna jõuavad seda ei tea keegi. Nende autode üle puudub täielikult

kontroll ja seda ei saa enne kui oleks seadus selle kohta, et kõikidel autodel oleks seireseadmed peal ja oleks näha kas koorem jõuab õigesse kohta või

metsa alla. Purgimisele viiakse arvatavasti umbes üks kolmandik sellest kogusest mis on kogutud ja niimoodi suurendavad oma kasumit. Ega see

pütitäis eramu omanikule sellepärast vähem maksma ei lähe. Samuti käivad valla territooriumil fekaaliautod Keilast ja Tallinnast.

Ilusat päeva algust.

 

Tere!

 

Olen Majandustegevuse registrist(MTR) ja kõigist võimalikest registritest otsinud tegevusluba fekaali transpordiks või veose veoks Arne Auto OÜ-le(auto küljel on vähemalt selle firma logo) või Arne Arumetsaga seotud ettevõttele,aga mida pole seda pole.Puudub isegi sõidukikaart,mis lubaks veoteenust osutada,antud autole.Kuna ta osutab avalikku teenust eraisikutele peab olema ka registreering Majandus Tegevuse Registris,aga ka seda pole.

See on tegelikult  valla(KOV) kohustus,et valla territooriumil registreeritud ettevõtted-ettevõtjad omaksid vastavaid tegevuslubasid ja registreeringuid.

Samuti peab KOV  teostama kontrolli selle üle ja nagu Ardi postitusest lugeda võib ,siis veel nii mõnegi asja üle on vaja kontrolli teha just KOV-il.

 

Tervitades,

 

Urmas Lonn   

Abikülavanem

MTÜ Allikakülaselts

Juhatuse esimees

 

 


From: Ardi Allikmets [mailto:ardi@teemaa.ee]
Sent: Monday, April 08, 2013 7:55 PM
To: ‘Urmas Lonn’
Cc: helen.raun@agri.ee; kaidi.sats@mail.ee; laivi.ilves@mail.ee; ylleyogi@hot.ee; vallo.korgesaar@mail.ee; kaija.kruusmaa@mail.ee; m.allikmets@gmail.com; kulla.ruutel@fenestra.ee; mati@ktt.ee; terje@ahakeskus.ee; kaidiliiv@gmail.com; ardi@teemaa.ee; liina.raudva@gmail.com; tonis.Lokk@neti.ee; urmas@kernu.ee; lea.lumekyla@gmail.com; ahtoliiv@gmail.com; aare@maleko.ee; karu@kernu.ee; ‘raul vahar@hot.ee’; adeleryytel@gmail.com; heinosakeus@hot.ee; alice.Micalizzi@isis.com.au; gryytel@hotmail.com; arne.arumetsa@mail.ee; aivar@tikenberg.ee
Subject: RE: Keskkonna reostus Allika külas ja selle ümbruses.

 

Tere,

 

Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamine.

 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine toimub ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava (edaspidi ÜVVK kava) alusel. ÜVVKS § 4 lõigete 11 ja 2 alusel korraldab ÜVVK kava koostamist kohalik omavalitsus. ÜVVK kava koostatakse vähemalt 12 aastaks ja vaadatakse üle vähemalt kord nelja aasta tagant ning vajaduse korral korrigeeritakse. Seejuures kava tuleb täiendada nii, et käsitletava perioodi pikkus oleks taas vähemalt 12 aastat, ning ülevaadatud kava uuesti kinnitada. Iga nelja aasta tagant tuleb ÜVVK kava ülevaatamise raames ülevaadata reoveekogumisala andmed (piirid, suurus) ja muutuste korral esitada taotlus.

 

Ülaltoodut arvestades (väljavõte Keskkonnaministeeriumi kodulehalt)ei vasta tõele hr Rohunurme väide. et reovesi pole valla rida.

 

 

 

Kernu vallas on registreeritud 2 reoveekogumisala: Laitse 27 ha ja Haiba 71 ha. Suvilateala Laitses ei ole reoveekogumisala. Sellega seoses ei ole sinna ka eurorahadega ilmselt kanalisatsiooni rajamine reaalne. Tundub, et suvilate reoveega ei ole arvestatud ka Laitse ja Haiba uute vee- ja kanalisatsiooni süsteemide rajamisel, kui Urmas Rohunurm väidab, et Laitse puhasti võtab ööpäevas vastu vaid 2 tonni reovett.

Vallaametnike kompetentsi peaks ikkagi kuuluma ka reovee probleemiga tegelemine valla territooriumil. Kodanikule oleks ilmselt odavam ja logistiliselt loogilisem, kui Laitse ja Kaasik suvilate piirkonna reovee saaks purgida Laitses või mujal suhteliselt ligidal paiknevas purgimiskohas.

 

Ei ole suutnud selle lühikese ajaga reovee teematikaga ennast põhjalikult kurssi viia, kuid antud reostus juhtumi tagant kumab nagu suurem probleem reovee teemal.

 

 

Tervitades:

 

Ardi Allikmets

 

Tere!

 

Kuna olen ise transpordis tegev ja fekaalivedu on ka transport teenuse osutamine,siis tekkis minul huvi,et kuidas see valdkond on reguleeritud.

Kiire kõne ühte ettevõttesse,kes tegutseb Harku vallas.Tema selgitas asja järgnevalt:

1.Et seda teenust osutada on vaja luba KOV-st igale teenust osutavale autole ja loa saamise eelduseks on leping purgimiskohaga.Ehk siis Arne Auto OÜ peaks olema saanud loa või midagi sarnast Kernu vallavalitsuselt.Kas ka on?Autos peab olema kaasas luba KOV-lt ja purgimiskoha kohta.

 

2.Jutt ,et kõik tuleb purgida KOV-I territooriumile,kust reovesi kogutud, ei pea samuti paika.Vedaja teeb ise lepingu kuhu ta veab või kellega kaubale saab.Minu tuttval on tehtud leping Tallinna Veega ja ta võib kasutada kõiki nende purgimiskohti.

Ka Keilas on asi reguleeritud ja võetakse vastu ka mitte lepingulisi vedajaid ,kuid lihtsalt hind on kõrgem kui Keilast kogutud reoveele mida võivad tuua 5 lepingulist autot.

 

Ei jõudnud ja ei pidanud ka vajalikuks kõiki valdu, linnu läbi helistada,aga jutt  et pole kuskile panna, on lihtsalt valetamine.Keegi ei saa kedagi sundida ostma fekaaliveo autot ja sundida teda  sellega teenust osutama.Kõik on ikka iga ettvõtja omal vabal tahtel,aga seadused on selleks,et neist kinni pidada.Seaduse mitte tundmine ei vabasta vastutusest.

 

Tervitades,

 

Urmas Lonn   

Abikülavanem

MTÜ Allikakülaselts

Juhatuse esimees

 

Juhataja asetäitja

Vice – Chairman

GSM +372 50 28 766

Skype: urmas.lonn

ML-Transport AS

 

 


From: Urmas Rohunurm [mailto:urmas@kernu.ee]
Sent: Monday, April 08, 2013 3:45 PM
To: ‘Enn Karu’; ‘Vallo Korgesaar’; ‘Ardi Allikmets’; urmas@mltransport.ee
Cc: aivar.tikenberg@mail.ee; helen.raun@agri.ee; kaidi.sats@mail.ee; laivi.ilves@mail.ee; ylleyogi@hot.ee; kaija.kruusmaa@mail.ee; m.allikmets@gmail.com; kulla.ruutel@fenestra.ee; mati@ktt.ee; terje@ahakeskus.ee; kaidiliiv@gmail.com; ardi@teemaa.ee; liina.raudva@gmail.com; tonis.Lokk@neti.ee; lea.lumekyla@gmail.com; ahtoliiv@gmail.com; aare@maleko.ee; ‘raul vahar@hot.ee’; adeleryytel@gmail.com; ‘heinosakeus@hot.ee’; alice.Micalizzi@isis.com.au; gryytel@hotmail.com; arne.arumetsa@mail.ee
Subject: RE: Keskkonna reostus Allika külas ja selle ümbruses.

 

Tere.

Siin on läinud ka peaaegu sama asja külvamiseks kui põldudele pandu. Küll vallavanem on süüdi, et ei teatanud ja miks vald pole midagi ette

võtnud? Reostusest teavitati Keskkonnainspektsiooni peale reostuse avastamist Ruila külavanema poolt ja samuti teavitas ta ka hr.Karu sellest.

Vallavanem teatas ka mulle sellest ja käisin kohapeal vaatamas. Vallavanemat siin materdada asjade eest mis ei kuulu seaduste järgi meie kompen-

tentsi ei ole kõige mõistlikum ,enne tuleks ikka proovida rahulikult vestelda ja asjasse süveneda.

Asi on selles, et  on seadused mida saame vallas oma jõududega lahendada ja on seadused mille menetlemiseks ei ole volitusi. Käesoleval

juhul on tegemist viimase variandiga. Reovesi ja fekaalid ei kuulu „Jäätmeseadus“ mõistes jäätmete alla ja selle menetlemiseks ei ole minul ega

keskkonnanõunikul volitusi menetlemiseks. Selle menetlemine on Keskkonnainspektsiooni töö.

Keskkonnainspektor võttis 02.04.2013 hr.Karuga ühendust ja vestles sellel teemal. Mis otsuse või karistuse Keskkonnainspektsioon teeb see

tuleb ära oodata ja alles siis kedagi edasi materdada kui kellelgi tahtmist on. Ühe väärteo eest mitu korda karistada ei saa kuid põldudelt on vaja

kindlasti viia mullaproovid analüüsimaks  bakterite olemasolu. Nende proovide eest tuleb tasuda kindlasti süüdlasel.

Uurisin teistelt omavalitsustelt kuidas on nendel fekaaliveoga. Probleem on kõigil sama mis Kernu vallas. Isegi kui oleks mõne vedajaga leping

sõlmitud siis inimene ikkagi otsib omale meelepärase ja see võib olla kusagilt mujalt. Kontrollida kuhu vedaja selle ladustab on võimatu. Küll aga

tõstatasin sellise teema , et oleks garanteeritud tsisternide juurdepääs purgimiskohtadele. Laitse    uus puhasti võtab korraga vastu ca 2 tonni

ja selle töötlemiseks kulub paar päeva, samas on eramutele kehtestatud kogumismahuti suurus 5-8  tonni. See tähendab seda, et ühe mahuti

üleandmine nõuab nädal aega . Praegu Haibas tehtavate tööde suhtes ma avaldasingi arvamust asja lahendamiseks, et oleks võimalus suurte

koguste mahutamiseks. Talvisel ajal on võimatu sellist kogust osade kaupa üle anda kuna paaki jäänu külmub.

Kuulake linnulaulu ja rahunege natuke enne kui kedagi võlla hakkate saatma !

Ilusat päeva.

 

 

From: Enn Karu [mailto:karu@kernu.ee]
Sent: Monday, April 08, 2013 2:20 PM
To: ‘Vallo Korgesaar’; ‘Ardi Allikmets’; urmas@mltransport.ee
Cc: aivar.tikenberg@mail.ee; helen.raun@agri.ee; kaidi.sats@mail.ee; laivi.ilves@mail.ee; ylleyogi@hot.ee; kaija.kruusmaa@mail.ee; m.allikmets@gmail.com; kulla.ruutel@fenestra.ee; mati@ktt.ee; terje@ahakeskus.ee; kaidiliiv@gmail.com; ardi@teemaa.ee; liina.raudva@gmail.com; tonis.Lokk@neti.ee; urmas@kernu.ee; lea.lumekyla@gmail.com; ahtoliiv@gmail.com; aare@maleko.ee; ‘raul vahar@hot.ee’; adeleryytel@gmail.com; ‘heinosakeus@hot.ee’; alice.Micalizzi@isis.com.au; gryytel@hotmail.com; arne.arumetsa@mail.ee
Subject: RE: Keskkonna reostus Allika külas ja selle ümbruses.

 

                                                           Tere.

Ühtegi suppi ei  sööda tuliselt.  Ühtegi otsust ei tehta koheselt,kui just kusagil maja ei  põle. See mis on  tehtud Allika külas on siiski mõistuse vastane. Omand on püha ja ei käida naabrimehe maadel asjal.  Kui ei saada kaubast lahti, ära tee seda tööd ja ära tee külameestele liiga.  Kui küla andestab on hea, aga see tuleb  välja teenida.

  Ma ei hakka lahkama  seda , kes  esimesena teatas . Miks vald on  vähe otsustanud? Olen suhelnud korrakaitseametniku Urmas Rohunurmega,keskkonnanõuniku Nella Miloserdoviga ja keskkonnainspektsiooniga.Nende otsustada kuidas käituda reostajaga vastavalt seadustele.

Mõistlikku meelt soovides Enn Karu

 

From: Vallo Korgesaar [mailto:vallo.korgesaar@mail.ee]
Sent: Monday, April 08, 2013 12:42 PM
To: Ardi Allikmets; urmas@mltransport.ee
Cc: aivar.tikenberg@mail.ee; helen.raun@agri.ee; kaidi.sats@mail.ee; laivi.ilves@mail.ee; ylleyogi@hot.ee; vallo.korgesaar@mail.ee; kaija.kruusmaa@mail.ee; m.allikmets@gmail.com; kulla.ruutel@fenestra.ee; mati@ktt.ee; terje@ahakeskus.ee; kaidiliiv@gmail.com; ardi@teemaa.ee; liina.raudva@gmail.com; tonis.Lokk@neti.ee; urmas@kernu.ee; lea.lumekyla@gmail.com; ahtoliiv@gmail.com; aare@maleko.ee; karu@kernu.ee; raul vahar@hot.ee; adeleryytel@gmail.com; heinosakeus@hot.ee; alice.Micalizzi@isis.com.au; gryytel@hotmail.com; arne.arumetsa@mail.ee
Subject: Re: Keskkonna reostus Allika külas ja selle ümbruses.

 

Tere.

Olen Teie  arvamusega nõus.

Me ei saa nüüd kogu kogukonnaga tampida inimest lõpmatuseni.
Kui ta järgib keskkonnainspektsiooni ettekirjutust ja koristab oma laga
1.maiks ära ning vabandab külarahva ees, siis peaks piisama.

See lugu on tõesti inimmõistuse vastane. Küll aga tahaks loota, et meie küla, mille heaolu ja inimeste sõbralik läbisaamine ei jäta mind sugugi
ükskõikseks, suudab sellest rumalast olukorrast üle olla ja säilitada
sõbralikkuse ja headuse.

See on minu arvamine.

Kõigile ilusat kevadet soovides
Vallo
—– Algne kiri —–
Kellelt: “Ardi Allikmets” <ardi@teemaa.ee>
Kuupäev: 07.04.2013 19:08:36
Kellele: <urmas@mltransport.ee>
Pealkiri: Keskkonna reostus Allika külas ja selle ümbruses.

> Tere,
>
>
>
> Polnud paar päeva arvutis
> käinud ja eile õhtul siis seda tehes, lugesin „sita
> skandaalist“ Allika külas ja laiemalt võttes kogu Kernu
> vallas.
>
>
>
> Käisin täna ka
> kohapeal vaatamas on kole ikka küll. Tekkisid sellised mõtted:
>
>
>
> 1.    Kutsuda
> kokku MTÜ Allika külaseltsi juhatuse koosolek asja arutamiseks
> ja juhatuse
> liikme Arne Arumetsa teo suhtes seisukoha võtmiseks.
>
> 2.    Seoses
> sellega, et väidetavalt on asjal laiem taust ja lähimad
> purgimiskohad lekivad
> või ei võta üldse kaupa vastu. Arvan , et see küsimus väärib
> Kernu valla
> Koostöökogu kokkukutsumist (Koostöökogule käimatõmbamiseks hea
> võimalus).
>
>
>
> Vaja on saada
> selgusele, kas see purgimiskohtade jutt vastab tõele. Kui jah,
> siis vaja leida
> probleemile lahendus. Kas Haiba ja Laitse külade
> ühiskanalisatsiooni- ja
> veeprojektides on arvestatud purgimiskohtade rajamisega ja
> reoveepuhastitele
> vastavad puhastamisvõimsused tagatud. Mida valla ametnikud on
> teinud probleemi
> lahendamiseks jne..
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> Lugupidamisega:
>
>
>
> Ardi  Allikmets
>
>
>
> MTÜ Allika
> külaseltsi juhatuseliige
>
>
>
> 56243343

 

Tere!

 

Minuni jõudis allpool olev info läbi Metsanurga külavanema Heino Sakkeuse ja läbi Raido Rüütli.Külavanem Valloga asja arutamise järel leidsime,et oleks vaja sellest kõiki informeerida ja asuda tegutsema,et see lõppeks,ning reostus likvideeritaks.

Juhtunud on nimelt järgmine asi.Meie küla mees Arne Arumetsa osutab fekaaliveo teenust Kernu valla territooriumil ja võibolla ka mujal.Tegevus iseenesest vajalik ja ka nõudlus olemas.Kahetsusväärne kogu asja juures on,aga see,et kogu selle kokku korjatud fekaali laseb ta maha meie küla ja ümbruskonna maadele,põhiliselt Kalamatsu kärjääri ja selle umber,ning enne lume tulekut ka Kulliaru maadele,mitte purgimiskohta,kuhu see seaduse järgi peaks jõudma.

Külavanem Vallo Kõrgesaar helistas Arne Arumetsale ja ta tunnistab,et teeb seda,aga tema ei näe selles midagi taunimisväärset.Tema arust täiesti normaalne tegevus.

Tegelikult on see otsene sedaduse rikkumine ja ääretult alatu tegu kogu oma koduküla suhtes.See on Arne Arumetsa eraäri.Ta võtab klientidelt tühjendamise eest raha,kuid kogu selle pasa laseb maha ,tasuta, meie tagaõuele.Keegi ei ole talle pannud kohustuseks seda teha.Maha on kallatud kümneid tsisterni täisi vedelat paska,mis sisaldab ilmselt peale väljaheidete igasugu kodukeemiat,hügieenisidemeid,kummikindaid,paberit jne.On olemas ka fotod.et see nii on.

Heino Sakkeus andis asjast teada meie vallavalitsusele(Enn Karu) ja ka Keskkonna Inspektsioonile,kust käis kohal ka keegi ametnik asja vaatamas.Kahjuks,aga ei ole järgnenud mingit otsest tegevust.Keskkonna Inspektsiooni ametnik ei olnud kindel,kas ta üldse mingi karistuseni ja reostuse likvideerimise nõudeni jõuab,äkki teeb lihtsalt hoiatuse,et ära enam nii tee.

Raido Rüütel proovib leida ajakirjandusega kontakti ja mina siis võtsin kohustuseks teid kõiki sellest teavitada ning koostada ühine pöördumine Vallavalitsuse,Keskkonna ministeeriumi ja muudele asjakohastele instansidele.

 

Paluks kiiret tagasisidet oma arvamusega ja teavitage ka palun neid meie kandi ja naaberkülade inimesi,keda siin meili nimekirjas pole.

 

Tervitades,

 

Urmas Lonn   

Abikülavanem

MTÜ Allikakülaselts