MTÜ Allika Külaselts

 

MTÜ Allika Külaselts on asutatud küla elanike poolt ja registreeritud 10.novembril 2009 a. järgnevate eesmärkide täideviimiseks.

Ühingu põhieesmärk on küla arengukava täiendamise ja rakendamise kaudu kohaliku initsiatiivi ja kohaliku elu edendamine.

Ühingu alaeesmärgid on:

Elukvaliteedi parandamisele, tervisliku ja turvalise elukeskkonna arendamisele  kaasaaitamine

Loodushoid ja keskkonnasäästlik majandamine

Omaalgatuslike tegevuste toetamine ja koostöö arendamine erinevate valdkondade vahel

Koostöö arendamine piirkonna talude metsa- ja põllumaade tulusamaks majandamiseks

Noorte kaasamine ühistegevusse ja ühisürituste korraldamine

Enesetäienduseks ja täiendõppeks võimaluste loomine

Seltsil on 33 liiget.Juhatus on 6 liikmeline ja sinna kuuluvad:

Urmas Lonn   Juhatuse esimees Männisalu

Terje Schmidt  Juhatuse liige  Vainu

Vallo Kõrgesaar  Juhatuse liige  Võssa

Arne Arumetsa  Juhatuse liige  Tammesalu

Ardi Allikmets  Juhatuse liige  Allika

Uuno Looris  Juhatuse liige  Järvenõmme

Meie rahaasjad hoiab korras raamatupidaja Kaidi Sats  Silla